Ski Mannskors 100-årsjubileum

Ski Mannskor takker Rudolf Vik for hans jobb for koret i forbindelse med jubileet. Det dreide seg om ledelse av jubileumskonserten, toastmaster […]

Sangoppdrag for Ski Mannskor

24.6.2022 kl. 1930 synger koret i et 70-årsselskap. Adressen i denne anledning er Enerhaugen Boligsameie, Ileveien 38, Vinterbro. Vi fremfører disse 3 […]

Adventskonsert

Hei! 28.11. kl.1700 skal Ski Mannskor delta på adventskonsert i Ski nye kirke. Frammøte kl 1530. Vi synger i denne rekkefølge: I […]

Lederen informerer

Vi er nå igang med høstsemesteret 2021. Øvelsesdatoer er listet opp. Bjarne Sakshaug vil vikariere for Kjell Magnus på følgende øvelser: 22.9, […]

Zoom møte

Hei Tenkte å forsøke ett treff på ZOOM onsdag 17. mars kl 18:00 til 19:00. Har hatt mange møter på Zoom, men […]