100 år i 2021

“Ønsker du å leie inn koret for et arrangement,
eller tilstelning så ta kontakt med oss”

Kontaktperson: Gudmund Smerud,
telefon: 959 96 009
E-post: post@skimannskor.no

Bli med

Vi er en glad gjeng som ønsker å bli flere. Ski Mannskor er ett av få mannskor i Follo-regionen.

  • Ingen opptaksprøve
  •  Vennskap og sangglede i sentrum
  • Livsynsnøytral og inkluderende
  • Repertuar i alle sjangere

Kontakt Gudmund Smerud på telefon 959 96 009 eller gudarnes@online.no
eller møt opp onsdager fra kl. 19:00-21:00 på  Musikkrommet 

Ski Ungdomsskole 

Skoleveien 5, 1400 Ski

Smakebiter fra vårt repertoar