Korets historie

Det var oppegårdmannen Trygve Bratland som var pådriveren til at Ski Mannskor ble startet 30. mars 1921. Han hadde også tidligere startet kor på Oppegård og Kolbotn. På stiftelsesmøtet ble A. Norum valgt som formann og til øvrige styremedlemmer ble valgt Josef Andersen, O. Løkke, K. Stenerud og Chr. Kløvstad. Medlemskontingenten ble fastsatt til kr. 1.- per måned for aktive medlemmer i sangeråret.
I referatet etter stiftelsen skrev Østlandets Blad: “ Måtte nu den nye forening få en tilværelse som er liv laga. Og måtte de lære å synge slik at den interesseløse masse ble nødt til å stoppe opp og høre på dem”. Senere referat viste at de fort lærte å synge og de 37 medlemmene holdt sin debykonsert allerede i oktober samme år.
Til nå har koret eksistert i mer enn 90 år, og det har vært kontinuerlig drift i alle disse årene. Svingning i medlemstall og aktiviteter har naturligvis forekommet. Protokoller og avisutklipp tyder på mange flotte konserter og turer gjennom tidene.
Alle protokoller, skrifter, fotografier med historisk verdi er nå innlevert til Ski lokalhistorisk arkiv til trygg oppbevaring i klimastyrte lokaler. Her er også korets fane oppbevart. Kanskje får vi plassert drakter til korets ordenskanseli her også med tiden.

90-års jubileum

Konsertens plakat

Se video

Jubileumet’s omtale i
Gylne Sider
Et infoskriv fra
Ski lokalhistoriske arkiv.

Sangerstevnet i 1936

I 1936 kunne Ski mannskor feire 15-årsjubileum. I den forbindelsen hadde koret fått æren av å arrangere Akershus sangerforbunds årlige sommerstevne.

Søndag 14.juni 1936 ankom rundt 200 sangere (bare menn) fra store deler av Akershus Ski stasjon. Fra stasjonen marsjerte sangerne opp til torget der den høytidelige åpningen av stevnet fant sted. På bildet ovenfor kan vi se sangere og publikum under åpningshøytideligheten denne sommerdagen for 75 år siden.

Ski mannskors formann, Karl Stenerud, ønskte gjestene velkomne. Deretter sang mannskoret “Sangerhilsen.” Sangen var nykomponert til dette stevnet og Hampus Huldt Nystrøm, fra mannskorets egne rekker, var komponist og tekstforfatter. Åpningshøytidelighetene ble så avsluttet med taler av ordfører Eger og formann Aks i Akershus sangerforbund.

Med Kolbotn Ungdomskorps i spissen marsjerte så sangerne til Birkelunden der selve sangerstevnet skulle arrangeres. Korsangen runget så utover Skibyen hele kvelden.

Stevnet beskrives av pressen som svært vellykket med vakker korsang i behagelig vær. Regnet uteble helt til dansemusikken fra Hotting Boys på restauranten hadde stilnet og sangerne hadde dratt hjem hver til sitt.

Trykte kilder:

Østlandets Blad 15.juni 1936.

Arkivkilder:

Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1050, Aa0002.

Referat fra stiftelsesmøtet i 1921