Kontaktinformasjon

Rolle Navn E-post Telefon
Formann Gudmund Smerud gudarnes@online.no 959 96 009
Sekretær Jo Egil Skjerven joegil@online.no 907 83 702
Kasserer Tore Husum torehusum@outlook.com  913 44 670
Styremedlem Steinar Olsen steinar.rolf.olsen@gmail.com 901 62 768
Valgkomité Hans Nesbø hans.nesboe@gmail.com 928 51 510
Valgkomité Steinar Olsen steinar.rolf.olsen@gmail.com 901 62 766
Dirigent Kjell Magnus Sandve kjellsa@online.no 992 96 027
       

Medlemskontingent:

Kontingent bestemmes av årsmøtet hvert år.
For tiden kr. 2 x 1300,- ( kr. 2600.- pr. år )
Studenter har 50 % rabatt
Prøvetid 2-3 måneder